Turvallinen aromaterapia ry:n toimintasuunnitelma 2023

Yhdistyksen tarkoitus
Turvallinen aromaterapia ry jatkaa toimintaa tarkoituksensa toteuttamiseksi. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää turvallisen aromaterapian toteutumista ja turvallista eteeristen öljyjen käyttöä. 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

 • jakaa tietoa aromaterapiasta ja eteeristen öljyjen turvallisesta käytöstä
 • jakaa näyttöön perustuvaa tietoa aromaterapiasta ja eteeristen öljyjen turvallisesta käytöstä
 • vähentää aromaterapiaan ja eteeristen öljyjen käyttöön liittyviä ennakkoluuloja.
 • tekee yhteistyötä aromaterapiaa toteuttavien tahojen kanssa.
 • tekee yhteistyötä viranomaisten kanssa.
 • tekee yhteistyötä kansallisten ja kansainvälisten samaa asiaa ajavien yhdistysten ja toimijoiden kanssa
 • järjestää koulutuksia ja tilaisuuksia aromaterapiasta ja eteerisistä öljyistä.
 • osallistuu tapahtumiin tiedon jakamiseksi aromaterapiasta ja eteeristen öljyjen turvallisesta käytöstä
 • julkaisee tietoa aromaterapiasta ja eteeristen öljyjen turvallisesta käytössä hyödyntäen erilaisia julkaisukanavia
 • antaa lausuntoja aromaterapiasta ja turvallisesta eteeristen öljyjen käytöstä.
 • yhteydenpito lääketieteellisten asiantuntijoiden kanssa.

Hallitustyöskentely
Turvallinen aromaterapia ry:n hallitus edistää yhdistyksen toimintaa parhaaksi katsomallaan tavalla sääntöjen ja toimintasuunnitelman puitteissa. Työskentelyn tavoitteena on olla mielekästä ja sitouttavaa, sekä kasvattaa hallituksen jäsenten tietoa ja taitoa turvallisesta aromaterapiasta. Yhdistyksen hallitus kokoontuu säännöllisesti. Hallituksen jäsenet keskustelevat kokousten lisäksi aktiivisesti omassa WhatsApp -ryhmässä ajankohtaisista asioista. Hallituksen jäsenet dokumentoivat toimintaansa uusien toimijoiden perehdytyksiä varten.
Kukin hallituksen jäsen vastaa oman seuraajansa perehdytyksestä.


Viestintä
Yhdistyksen tarkoitus on edistää turvallisen aromaterapian toteutumista ja turvallista eteeristen öljyjen käyttöä. Yhdistys jakaa tietoa turvallisesta aromaterapiasta säännöllisesti, monipuolisesti ja monikanavaisesti. Yhdistyksen toimintaa ja jäsenyyden etuja nostetaan tasaisesti esille yhdistyksen viestintäkanavissa.

Turvallinen Aromaterapia ry:n pääasialliset viestintäkanavat ovat yhdistyksen verkkosivut ja sosiaalinen media.

Turvallinen aromaterapia ry selvittää uuden logon, ilmeen sekä markkinointimateriaalien valmistamisen. Kotisivut päivitetään yhdistyksen nykyisen nimen mukaisesti ajan tasalle.

Yhdistyksen tilit sosiaalisessa mediassa:
● Facebook: Turvallinen aromaterapia ry
● Instagram: Turvallinen aromaterapia ry

#turvallinenaromaterapia

Jäsenet
Yhdistys pyrkii kasvattamaan jäsenmääräänsä ja jäsenyyden arvoa, joka voi olla aineellista kuten alennuksia tai aineettomia, kuten jäsenille eksklusiivisesti jaettavaa tietoa tai koulutusta. Yhdistyksen jäsenedut ja yhteistyökumppanit vastaavat yhdistyksen arvoja ja toimintaperiaatteita. Jäsenyyden kehittämiselle luodaan suunnitelma. Yhdistyksen hallituksen jäsenet tiedottavat yhdistyksestä ja siihen liittymisestä aktiivisesti.

Yhdistyksen jäseneksi haetaan https://www.aromafoorumi.fi/liity-jaseneksi/ verkkosivulla olevalla lomakkeella. Yhdistyksen hallitus hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen jäseneksi. Yhdistyksen jäsenten tiedot kirjataan jäsenrekisteriin. Jäsenrekisteri sisältää jäsenen
nimen, kotiosoitteen, sähköpostiosoitteen, puhelinnumeron. Yrityksen nimi on rekisterissä, jos jäsen/kannatusjäsen on sen ilmoittanut jäsenhakemuksessa ilmoittanut. Jäsenen henkilötiedot päivitetään heti, kun jäsen on muutoksesta ilmoittanut. Henkilötietoja käytetään yhdistyksen jäsenmaksujen ja tiedotteiden lähettämiseen jäsenille.


Kannatusjäsenten tiedot ovat yhdistyksen verkkosivulla
https://www.aromafoorumi.fi/kannatusjasenet/. Heidän tapahtumistaan voidaan tiedottaa pyynnöstä yhdistyksen verkkosivulla tapahtumakalenterissa https://www.aromafoorumi.fi/tapahtumakalenteri/


Yhdistyksen varallisuus
Turvallinen aromaterapia ry toimii niin, ettei sillä ole velkaa vuoden 2023 lopussa.
Toimintasuunnitelman toteuttaminen Toimintasuunnitelman toteutus on koko hallituksen vastuulla ja toimintasuunnitelman tavoitteet kirjataan myös toimenpiteiksi kauden alussa.