Tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä
Turvallinen Aromaterapia ry
Osoite: Niirasentie 1 as 5 51200 Kangasniemi
Tietosuojavastaava Pirjo Lehtomäki

2. Yhteyshenkilöt
Pirjo Lehtomäki info@turvallinenaromaterapia.fi 
Anna Tarvainen-Illi info@turvallinenaromaterapia.fi   

3. Rekisteri
Yhdistyksen jäsenrekisteri koostuu yhdistyksen varsinaisten jäsenten ja kannatusjäsenten henkilötiedoista.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilötietoja käytetään yhdistyksen jäsenmaksujen, jäsenkirjeen ja tiedotteiden lähettämiseen jäsenille. Tiedotus tapahtuu niin, että vastaanottaja näkee ainoastaan omat tietonsa. Kannatusjäsenen halutessa kannatusjäsenen yrityksen tiedot lisätään www.turvallinenaromaterapia.fi sivulle.

5. Rekisterin tietosisältö
Jäsenrekisteri sisältää jäsenen nimen, kotiosoitteen, sähköpostiosoitteen, puhelinnumeron. Yrityksen nimi on rekisterissä, jos jäsen/kannatusjäsen on sen ilmoittanut jäsenhakemuksessa ilmoittanut. Jäsenen henkilötiedot päivitetään heti, kun jäsen on muutoksesta ilmoittanut.

6. Tietolähde
Henkilötiedot saadaan yhdistyksen sähköisestä jäsenhakemuksesta, johon jäseneksi haluava kirjaa hakemuksessa vaadittavat tiedot.

7. Tietojen vastaanottajat
Jäsenhakemuksessa olevat tiedot ovat ainoastaan hallituksen jäsenten tiedossa.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Jäsenrekisterissä olevia tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet
Yhdistyksen sähköiseen jäsenrekisteriin kirjaudutaan käyttäjätunnuksella. Jäsenrekisterin käyttäjätunnuksen tietävät ainoastaan yhdistyksen hallituksen jäsenet. Jäsenrekisterissä olevia tietoja ei luovuteta ulkopuolisille missään tilanteessa.

10. Tietojen säilytysaika
Henkilötiedot ovat yhdistyksen jäsenrekisterissä jäsenyyden ajan. Jäsenen erotessa yhdistyksestä hänen henkilötiedot poistetaan jäsenrekisteristä ja tiedot hävitetään tietoturvallisesti.

11. Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on

  • oikeus saada informaatiota henkilötietojen käsittelystä.
  • oikeus oikaista tietoja.
  • oikeus poistaa tiedot.
  • oikeus rajoittaa tietojen käsittelyä.
  • henkilötietojen oikaisua tai poistoa tai käsittelyn rajoitusta koskeva ilmoitusvelvollisuus.
  • oikeus olla johtumatta automaattisen päätöksenteon kohteeksi ilman lainmukaista perustetta. 

Rekisteröidyn oikeuksia koskevat pyynnöt lähetetään sähköpostilla yhteyshenkilölle (kohta 2). Pyyntöön vastataan kuukauden kuluessa.