Aromafoorumin viestintää kehitetään

5.7.2022

Aromafoorumin hallituksen jäseniä kokoontui pohtimaan Aromafoorumin viestintää ja sen kehittämistä. Kirkastimme viestintämme tavoitteita, kohderyhmää ja periaatteita. Keskustelussa nousi esiin myös inklusiivisuus ja yhdenvertaisuus, johon halutaan kiinnittää entistä enemmän huomiota. 

Jatkossa viestinnän sisältöihin otetaan entistä enemmän perustietoa aromaterapiasta, sillä se tukee yhdistyksen perustehtävää, turvallisen aromaterapian edistämistä. Pääkanavat, joihin sisältöä tuotetaan ovat tällä hetkellä verkkosivut, Instagram, Facebook ja jäsenlehti. Viestinnän kehittämiseksi luodaan myös vuosikello sekä vinkkipankki hallituksen toimijoiden käyttöön, johon kirjataan viestinnän aikataulut, teemat ja sisällöt. Lisäksi hallituksen kesken kehitetään vuorovaikutusta ja ideointia, jotta viestinnästä saadaan monipuolista, kiinnostavaa ja ajankohtaista. Jatkossa pohditaan myös vaihtoehtoja jäsenlehdelle.